Νομικές Πληροφορίες

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η M.T. Simply MA.DE ελέγχει και λειτουργεί αυτή την ιστοσελίδα από τα γραφεία της εντός Κύπρου. Οι ισχυρισμοί που αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της, αυτής της ιστοσελίδας και τα υλικά που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται στο εφαρμοστέο δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, e-commerce:  “LI156 (Ι) 2004and τροπολογία L97 (Ι) του 2007” . 

Νομικές Πληροφορίες

Εμπορική Επωνυμία: M.T. SIMPLY MA.DE
Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ: CY00515295E

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε το στόχο μας έτσι ώστε να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς και άλλους πελάτες, καθώς και από άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Επειδή σεβόμαστε την προστασία προσωπικών δεδομένων σας, έχουμε διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Έχουμε δημοσιεύσει αυτήν την πολιτική απορρήτου και διασφάλιση προστασίας των προσωπικών δεδομένων για να σας ενημερώσουμε για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς διαχειρίζονται οι πληροφορίες που συλλέγονται, με ποιους μπορούν να μοιραστούν, ποιες είναι οι επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε, και πως μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την ιστοσελίδα μας και επωφελούμαστε από την πρόοδο της τεχνολογίας, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δύναται να αλλάξει. Παρακαλώ όπως ανατρέχετε στην σελίδα αυτή έτσι ώστε να κρατείστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές και περεταίρω πληροφορίες.

 

Οι Πληροφορίες που Συλλέγονται

Η ιστοσελίδα Simply MA.DE -online, Η ιστοσελίδα της M.T. Simply MA.DE, λαμβάνει από εσάς αναγκαίες πληροφορίες με σκοπό την ολοκλήρωση διαδικασίας συναλλαγής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό της άδειας οδήγησης, την ημερομηνία γεννήσεως και τη διεύθυνση e-mail. Εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή με αντικαταβολή, θα περιλαμβάνει τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Κατά την εγγραφή σας ως ηλεκτρονικός πελάτης, μπορεί να σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως, ποια είναι τα αγαπημένα σας προϊόντα. Εάν χρησιμοποιείτε μία από τις υπηρεσίες μας, ή συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς ή κληρώσεις μας, μπορεί να σας ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως, η ηλικία σας, τα ενδιαφέροντα σας και προτιμήσεις προϊόντων. Από την διαδικασία αγοράς και από άλλες αλληλεπιδράσεις με εμάς, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε.
Για να βελτιωθεί η ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε μη προσωπικά δεδομένα σχετικά με το πως οι χρήστες να περιηγούντε στην ιστοσελίδα μας. Τα μη-προσωπικά δεδομένα αυτά δύνανται να διαμοιραστούν στους συνεργάτες μας, ή σε άλλες εξωτερικές συμβαλλόμενες εταιρείες.

 

Πως Χρησιμοποιούντε οι Πληροφορίες που Συλλέγονται

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για διάφορους σκοπούς, είναι οι εξής: ολοκληρώση συναλλαγών αγοράς, παροχή υπηρεσιών που ζητάτε για να σας κρατάμε ενήμερους για την κατάσταση των παραγγελιών σας, για τον εντοπισμό του προϊόντος σας και τις προτιμήσεις των υπηρεσιών, καθώς και να μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για νέα ή συμπληρωματικά προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επιπρόσθετα οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για να σας ενημερώσουμε για ανακλήσεις προϊόντων ή την παροχή άλλων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιλογές των εμπορευμάτων μας, η εξυπηρέτηση πελατών, και η συνολική εμπειρία αγορών. Τέλος, πληροφορίες συλλέγονται για σκοπούς προώθησής της εταιρείας μας, όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλο πληροφοριακό υλικό.

 

Πληροφορίες που Μοιραζονται σε Τρίτους

Φορείς παροχής υπηρεσιών: δύναται να παρέχονται πληροφορίες σε τρίτες εταιρείες που μας βοηθούν στην διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Παραδείγματος χάρη, πληροφορίες αυτές δύναται να δωθούν σε μια εξωτερική εταιρεία για διαχείριση βάσης δεδομένων των πληροφοριών ή να μας βοηθήσει στη διανομή ενημερωτικών e-mails.
Μεταβίβαση επιχείρησης: δύναται να μεταβιβαστεί ή να διαμοιραστεί αντίγραφο προσωπικών πληροφοριών / δεδομένων σχετικά με εσάς σε περίπτωση που η  M.T. Simply MA.DE , ή μία από τις ιδιοκτησίες της ή τις θυγατρικές της, περάσουν από διαδικασία μεταβίβασης, όπως η συγχώνευση, η απόκτηση από άλλη εταιρεία, ή η πώληση τμήματος περιουσιακών της στοιχείων. Πριν από οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες αλλαγές καθεστώτος ιδιοκτησίας και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σε αντίθεση με την πολιτική αυτή θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, κανένας όρος στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου δεν έχει στόχο να επηρεάσει την κυριότητα της M.T. Simply MA.DE  να μεταβιβάσει σύνολο ή μέρος της επιχείρησης ή / και των περιουσιακών της στοιχείων σε μια θυγατρική εταιρία ή και σε ανεξάρτητη τρίτη εταιρία, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό οποιουδήποτε είδους. Η M.T. Simply MA.DE  διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να διαμοιράσει αντίγραφο των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες της στον πιθανό αγοραστή του τμήματος των δραστηριοτήτων της που σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές.

 

Συνδέσμοι με τρίτες ιστοσελίδες

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να συνδέεστε σε ιστοσελίδες που λειτουργούν από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ή άλλα τρίτα μέρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την πρόσβασή σας μέσω της ιστοσελίδας μας, στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες ούτε και παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή εγγύηση. Είναι ανεξάρτητοι από εμάς, και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, ή ευθύνη για τις πληροφορίες τους ή τις δραστηριοτητες. Θα πρέπει να κάνετε τις δικές σας ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις και τις επικοινωνίες σας με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.
Εάν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σε μία από τις προαναφερόμενες ιστοσελίδες, θα υπόκεισθε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω ιστοσελίδας, και όχι στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου της M.T. Simply MA.DE . Σας ενθαρρύνουμε, λοιπόν, να διαβάσετε προσεκτικά την εκάστοτε πολιτική πριν από την υποβολή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας σε τρίτη ιστοσελίδα.

 

E-mails

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας για τους κάτωθι λόγους:
· Για να σας κρατάμε ενήμερους για την κατάσταση των παραγγελιών σας
· Για να σας ειδοποιούμε για νέα ή πρόσθετα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
· Και για να σας ενημερώνουμε για ανακλήση προϊόντων ή την παροχή άλλων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει

Διαδικασία Παραγγελίας

Ηλεκτρονική Εγγραφή Λογαριασμού

Για να κάνετε τις ηλεκτρονικές σας αγορές ταχύτερες και ευκολότερες, μπορείτε να εγγραφείτε μαζί μας. Ως εγγεγραμμένος πελάτης,θα σας ζητηθεί για μία και μοναδική φορά η εισαγωγή διευθύνσης αποστολής και τα στοιχεία χρέωσης. Αυτά θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια μαζί μας για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τέλος μπορείται να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που σας ζητήθηκάν κατά την διαδικάσια εγγεγραφής σας.

Εάν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή, σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε την διαδικάσια αποσύνδεσης του λογαριασμού σας με την ένδειξη LOG OUT μετά το πέρας της επίσκεψή σας. Οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν αποθηκευμένες μαζί μας, και δεν θα είναι προσβάσιμες σε κανέναν άλλο από τον υπολογιστή αυτό.

 

Διαδικασία Παραγγελίας

Απλά ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα και προτού να το καταλάβετε τα προϊόντα σας θα φτάσουν έξω από την πόρτα σας.

a. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο Καλάθι δίπλα ή κάτω από το αντικείμενο που θέλετε να αγοράσετε. Το επιλεγμένο Προϊόν έχει ήδη προστεθεί στο καλάθι αγορών σας. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβλητά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος (όπως χρώμα, μέγεθος κτλ), κάντε κλικ στα κουμπιά Επιλέξτε Επιλογές, επιλέξτε τις επιλογές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο Καλάθι αγορών στα δεξιά σας.

b. Έπειτα, μπορείτε να συνεχίσετε με τις αγορές σας ή να επιλέξετε την επιλογή Αποστολής, αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και πατήστε κλικ στο κουμπί “Ολοκλήρωση Παραγγελίας”. Η Σελίδα Σύνδεσης (login) θα ανοίξει, εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ήδη,ή εάν είστε ήδη μέλος του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, θα πρέπει απλά συμπληρώστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος ηλεκτρονικός μας πελάτης μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το σημείο. Η Εγγραφή νέου μέλους είναι εύκολη και θα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα.

c. Προτού ολοκληρώσετε την διαδικασία παραγγελίας σας, θα είστε σε θέση να πάτε στο λογαριασμό σας και να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας, δηλαδή να διαγράψετε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που εμπεριέχονται στο Καλάθι Αγορών σας, να προσθέσετε προϊόντα, να αυξήσετε ή και να μειώσετε την ποσότητα των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως εξηγείται αναλυτικότερα και στην ενότητα “Ακύρωση & Επιστροφές”.

d. Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε στην σελίδα όπου μπορείτε να επιλέξετε μια διεύθυνση αποστολής έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί “Ολοκλήρωση Παραγγελίας”.

e. Έχετε σχεδόν τελειώσει. Θα πραγματοποιηθεί ένας τελικός έλεγχος της παραγγελίας σας για τελική επιβεβαίωση έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί “Συνέχεια Πληρωμή με PayPal”. Θα μεταφερθείτε αμέσως στην ασφαλή σελίδα του PayPal και μετά από την επιτυχή πληρωμή σας, το σύστημα θα σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα μας. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της παραγγελίας σας και την απόδειξη της πληρωμής. Μετά από αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε την παραγγελία σας να φτάσει στην πόρτα σας.

Το σύστημα παραγγελίας θα αποθηκεύσει την παραγγελία σας στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, όπου θα είστε σε θέση να επανεξετάσετε και να ελέγξετε την τρέχουσα παραγγελία και τις προηγούμενες παραγγελίες σας όσο συχνά θέλετε.

Επίσης, θα είστε σε θέση να τοποθετήσετε και να αναθεωρήσετε την παραγγελία σας είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, κατά το στάδιο της πληρωμής θα γίνεται ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα ασφαλείας της PayPal η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Όροι Πωλήσεων

Όροι Πωλήσεων

Με την παραγγελία σας αγοράζετε ένα προϊόν που υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και την επιβεβαίωση της τιμής παραγγελίας.

Ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις εγγυήσεις ή τις παραστάσεις που έγιναν ως προς τους χρόνους παράδοσης και περιορίζεται μόνο για την Ευρώπη καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή για λόγους ανωτέρας βίας, για τους οποίους δεν φέρει καμία εύθυνη η M.T. Simply MA.DE . Παρακαλούμε όπως διαβάστε περισσότερα πηγαίνοντας στην σελίδα με τις πληροφορίες Παράδοσης & Αποστολής.

Για να αγοράσετε προϊόντα από την M.T. Simply MA.DE  θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε στην κατοχή σας μια έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία έχει εκδοθεί από τράπεζα αποδεκτή από εμάς. Η M.T. Simply MA.DE  διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση από εσάς.
Όταν κάνετε μια παραγγελία θα δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβείς, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείται και ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Όλες οι τιμές που διαφημίζονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

 

Τιμές & Διαθεσιμότητα

Ενώ εμείς προσπαθούμε και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα στοιχεία, περιγραφές και τιμές που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Αν διαπιστωθεί λάθος σε τιμές των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δοθεί η δυνατότητα επιβεβαιώνοντας εκ νέου την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας η κατάσταση της παραγγελίας θα θεωρείται ως άκυρη. Τέλος, εάν ακυρώσετε την παραγγελία ενώ έχετε ήδη πληρώσει για τα αγαθά / προϊόντα, θα λάβετε μια πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας.

Όλες οι τιμές μας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ το οποίο μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην σελίδα ολοκλήρωσης παραγγελίας. Το κόστος Αποστολής θα χρεωθούν επιπλέον και θα εμφανίζονται όπου είναι αναγκαίο και θα συμπεριληφθούν στο “Σύνολο Παραγγελίας”.

 

Πληρωμές

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σελίδα Τρόποι Πληρωμής.
Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μόνο πληρωμές μέσω υπηρεσίας PAYPAL. Περεταίρω πληροφορίες θα εμφανίζονται εδώ αργότερα.

Παράπονα

Λειτουργούμε μια διαδικασία κατα την οποία θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε και να διαχειριστούμε τις διαφορές και τις καταγγελίες κατά την πρώτη στιγμή που προκύπτουν. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε καταγγελίες ή παρατηρήσεις που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας.

Παράπονα σας μπορούν να συνδέονται σχετικά με την σελίδα μας, αρκεί να το κάνετε με τρόπο που να είναι δίκαιος, νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή με σκοπό να επωφεληθείτε από αυτή την κατάσταση. Επίσης, δεν πρέπει να δημιουργήθει σύνδεση κατα τέτοιο τρόπο που να υποδηλώνει ψευδώς κάποια μορφή ένωσης , έγκρισης ή επικύρωσης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει καμία.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να συσχετίζεται με οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε καμία σύνδεση σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας, εκτός από την Αρχική Σελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπεει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωση που σχετίζεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, η διαφορά ή αξίωση υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατία της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή παράπονα παρακαλώ καλέστε +357 70009097 ή μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected] .
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στην σελίδα Επικοινωνία.

Ακυρώσεις & Επιστροφές

Κάντε κλίκ Εδώ για να διαβάσετε την Πολιτική μας για Ακυρώσεις και Επιστροφές

Τρόποι Πληρωμής

Κάντε κλίκ Εδώ για να διαβάσετε για τους Τρόπους Πληρωμής που προσφέρουμε.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας στην Σελίδα Επικοινωνία.